The calendar offer has changed

Često postavljana pitanja

FAQs » Dodatne usluge

Dodatne usluge

Dodatne usluge Nazad na početak

Šta nudi paket za otkazivanje rezervacije – “MoneyBackGuarantee”?

Paket za garantovanu refundaciju “MoneyBack Guarantee” će vam obezebediti refundaciju svake neiskroišćene karte koju ste platili, zbog:

- Iznenadne i ozbiljne bolesti, koja za rezultat ima hospitalizaciju
- Iznenadne povrede koja rezultira hospitalizacijom, ili
- Smrtnog slučaja kao i smrtnog slučaja nekog od članova bliske porodice

Koje vas sprečavaju ili čine nerazumnim nastavak Vašeg putovanja.

Molimo vas imajte u vidu da paket “MoneyBack Guarantee” -  ne pokriva dodatne troškove kupovine, kao što su usluge hotelskog smeštaja ili renta car-a.

Kada je paket za garanciju porvraćaja novca “MoneyBack Guarantee” koji sam kupio/la validan?

Paket usluga  “MoneyBack Guarantee”  je validan samo onda kada je naknada za kupovinu plaćena i kada je karta izdata. Tako da u slučaju zahteva morate biti u mogućnosti da dostavite važeća lekarska uverenja (ili umrlicu), za specifični datum putovanja i validni dokument koji dokazuje direktnu porodičnu vezu.

Kada paket “MoneyBack Gurantee” počinje i završava se?

Vaš paket usluga “MoneyBack Guarantee” počinje od trenutka kda je usluga kupljena na našoj web stranici i završava se prilikom kompletiranja prijave za putovanje – check in-a sa tačke sa koje putovanje počinje.

Postoje li izuzeci?

Da. Nemate pravo na refundaciju iako je došlo do incidenta ili povrede u toku perioda gde je ova usluga važeća u sledećim slučajevima, ukoliko:

  • Bolest ili smrt su  rezultirane već postojećim zdravstvenim stanjem ili hroničnom bolešću,  čiji se razvoj ili kulminacija mogao očekivati u toku važećeg perioda paketa “MoneyBack Guarantee”.
  • Bolest ili smrt su izazvane operacijom, ili promenom tretmana/terapije već postojećeg zdravstenog stanja.
  • Pregled, tretman i/ili prijem u bolnicu  su bili planirani pre nego što je let bio rezervisan.
  • Kod pojave simptoma koji prate normalnu trudnoću koji su kratki , odnosno privremenog karaktera (kao što su jutarnje mučnine , zamor) koji ne pretstavljaju medicinsku opasnost za mamu ili bebu, uključujući kombinaciju manjih simptoma, i ako  su oni  jedini razlog koji vas sprečava da putujete.
  • U slučaju iznenadne bolesti, vi ili član vaše uže porodice morate  biti starosti ispod 70 godina.

Mogu li promeniti mišljenje nakon kupovine paketa za otkaz rezervacije?

Da. Imate pravo da otkažete paket usluge za gatantovani povraćaj novca – “MoneyBack Guarantee” u roku od 14 dana nakon što ste obavili kupovinu. U slučaju otkaza proces refundacije obično traje do 15 radnih dana od datuma otkazivanja. Zbog bankarskih procedura, refundacija iznosa koji će vam biti vraćen može potrajati 7-10 dana pre nego što se novac pojavi na vašem računu. Da otkažete uslugu “MoneyBack Guarantee” molimo Vas da nas kontaktirate.

Kako da podnesem zahtev za povraćaj novca?

Kako biste podneli zahtev , morate nas kontaktirati putem email-a na claims@tripsta.rs, kako biste nas obavestili da je došlo do potraživanja, priključivanjem dokumenata koji dokazuju uzrok otkazivanja vašeg putovanja.

Koji je maksimlani rok u kojem mogu podneti zahtev?

Možete podneti zahtev maksimlano 30 dana nakon dana putovanja.

Koje dokumente moram podneti priliko podnošenja zahteva za otkaz ove usluge

U zavisnosti od prirode vašeg zahteva, moraćete o sopstvenom trošku podneti sledeće:

  • Dokument koji dokazuje nesreću/ uzrok  zahteva, kao što je prijemni obrazac, dokumenti iz bolnice, umrlica itd. Ovi dokumenti moraju sadržati dan kada je se izvesni događaj desio, uzrok, dijagnoze, prethodne zapise kao i treman koji je prepisan.
  • Dokument koji dokazuje vezu između Vas i izvesnog člana uže porodice (kao što je izvod iz matične knjige rođenih/ dokaz porodične pripadnosti za svaku od stana koje su uključene u ovom zahtevu).
  • Bilo koji razuman dokaz koji Vam možetmo tražiti.

Molimo Vas imajte na umu da svi dokumenti moraju biti na Sprkom ili Engleskom jeziku , i moraju biti dostavljeni u roku od 30 dana od dana kada je zahtev dostavljen nama.

Kako ću znati da je moj zahtev za refundaciju odobren?

Biće vam poslat automatski email, informišući vas da smo primili Vaš zahtev. Procesuiraćemo Vaše podatke i odgovoriti Vam u roku od 24 sata ili narednog radnog dana,  sa odgovorom da li je Vaš zahtev bio odobren ili ne.

Kada će mi biti refundiran novčani iznos na koji imam pravo i kad ću dobiti iznos?

Novac će biti refundiran u roku od 30 dana, od trenutka kada dobijete našu email povrdu zahteva koji ste podneli. Novac će biti refundiran nazad na kreditnu karticu ili bankovni račun koji ste koristili prilikom kupovine.

Ko se smatra užim članom porodice?

Sledći članovi su prihvaćeni kao uži članovi porodice : Vaš suprug/ supruga, registrovani partner (ako zakon vaše zemlje tretira registrovana partnerstva kao ekvivalent za brak), brat ili sestra, roditelj ili roditelji Vašeg supruga/e, deca.

Koga bi trbalo kontaktirati za informacije u slučaju zahteva?

Kako biste dobili informacije ili instrukcije, u slučaju zahteva za povraćaj novca sa uslugom za garantovani povraćaj novca – “MoneyBack Guarantee”, molimo Vas da kontaktirate predstavnike našeg korisničkog servisa.
Drago nam je da možemo da Vam budemo na usluzi.